Professor

Associate Professor

Lecturer

Assistant Professor

Doctoral Program in Materials Science and Engineering (NIMS)

Fukata Naoki

Ishii Satoshi

Mitani Seiji

Nakayama Tomonobu

Hu Xiao

Takano Yoshihiko

Takeda Yoshihiko

Tang Jie

Uchida Ken-ichi

Yoshikawa Genki

Yamaguchi Takahide

Sakuraba Yuya

Cooperative Graduate School Program (AIST)

Kojima Kazutoshi

Makino Toshiharu

Miyake Koji

Yamaguchi Hiroshi

Yuasa Shinji

Cooperative Graduate School Program (KEK)

Hirano Keiichi

Mase Kazuhiko

Collaborative Graduate School Program

Inoue Isao

Kumai Reiji

Hossein Sepehri Amin

International Education and Research Laboratory Program

Etienne Gheeraert

Henri Mariette

Marceline Bonvalot

Professor Emeritus

Akimoto Katsuhiro

Aoki Sadao

Asano Yuzo

Endo Homare

Fujimoto Kyohei

Hasegawa Fumio

Idogawa Tooru

Katsumi Kose

Kawabe Mitsuo

Kita Eiji

Kudo Hiroshi

Mori Shigeki

Murakami Kouichi

Natori Kenji

Ogawa Tooru

Saknaka Ryumyo

Sakayanagi Yoshimi

Suzuki Tetsuro

Tasaki Akira

Yamabe Kikuo

Yamamoto Shigehiko

Yatagai Toyohiko